Uważność – jak pomaga w życiu i pracy lidera

Do kolejnej już rozmowy z cyklu „Regeneracyjnie o Biznesie” zaprosiłam człowieka z ogromnym doświadczeniem i wyjątkową cechą, która bardzo przydaje się w życiu – uważnością! I właśnie o uważności rozmawiam w tym odcinku z moim gościem – Witoldem Rychłowskim. Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego jest tak istotna, jak wpływa na nasze życie, relacje i biznes, polecam Ci lekturę tego artykułu lub posłuchanie i obejrzenie całej rozmowy.

 

Uważność – czym jest?

Zdaniem mojego rozmówcy uważność, to kwestia używania słów m.in. przymiotników. To, jak mówi: „zdolność panowania nad tym, na co zwracamy uwagę, jak tą uwagą gospodarujemy”.

Niestety mamy skłonność do przypisywania niektórym zjawiskom cech, których one nie mają. Są to tzw. błędy atrybucji. I właśnie niepowstrzymanie się od nadmiernej interpretacji rzeczywistości wydaje się być ważną częścią uważności. Każdy z nas nieco inaczej postrzega rzeczywistość. Nasz poziom uważności jest różny. Dobra wiadomość jest taka, że można nad nim pracować.

Z drugiej strony w tej różnorodności jest olbrzymia siła. Różnorodność postrzegania świata ukazuje bogactwo naszych umysłów.

 

Uważność i jej rola w prowadzeniu biznesu oraz liderowaniu

Uważność to cecha niezwykle cenna i pomocna w prowadzeniu biznesu. Pomaga na wiele sposobów i w wielu obszarach. Biznes to z jednej strony zbiór reguł, norm, zasad, powinności, z drugiej strony wymaga on kreatywności, spostrzegawczości i uważności. Regularne działania, obserwacja otoczenia i umiejętność odnajdywania się w nowej, zmieniającej się rzeczywistości, to kwestia uważności.

Ważne jednak, by nie próbować skupiać się na wszystkim na raz. Ponieważ nie da się tego zrobić bez większej starty ekonomicznej, intelektualnej czy energetycznej.

Uważność wymaga od nas pewnego nakładu sił, środków, zaangażowania, by rozwijać ją, jak każdą inną umiejętność. Dlatego dobrze jest zachować złoty środek. Do tego, by nie przesadzić z uważnością, też potrzebna jest uważność. Odrobina szaleństwa i konserwatyzmu również jest wskazana. Uważność nie jest receptą na wszystko, ale w wielu obszarach może bardzo pomóc.

 

Uważność, a relacje lider – zespół

Relacje w biznesie są równie ważne jak te w innych obszarach naszego funkcjonowania. Mogą być budowane w sposób poważny lub bezrefleksyjny. Dbając o nie, możemy lepiej wykorzystywać potencjał ludzki, technologiczny, finansowy. Uważność w relacjach wspiera ich prawidłowe wykorzystanie czy rozporządzenie nimi.

Dobrą zmianą, która dzieje się tu i teraz jest to, że liderzy coraz częściej dostrzegają i doceniają istotę różnorodności zarówno w zasobach, jak i metodach realizacji zadań. Różnorodność to kapitał, który potrafi być uwalniający, ale również krępujący. Do tego, aby odpowiednio ją wykorzystać, potrzebne są: dystans, zatrzymanie, refleksja. Niestety mamy deficyt czasu na refleksję. Jeśli chcemy rozwijać firmę, ludzi, zabieganie mocno w tym przeszkadza.

 

Uważne zarządzanie sobą w czasie

Kolejną ważną kwestią w kontekście uważność jest umiejętność zarządzania swoimi aktywnościami w czasie. Działanie lub jego brak to decyzja, w której podjęciu uważność może bardzo pomóc. Dlatego tak istotna jest refleksja nad tym, co dla nas w życiu ważne. Poznanie odpowiedzi to wskazówka do tego, co zrobimy ze swoim czasem, czy poświęcimy go na wykonanie zbyt wielu zadań, czy na robienie tego, co jest dla nas dobre i zgodne z naszymi potrzebami. To my decydujemy, co jest dla nas ważne.

Matryca Eisenhowera mówi o tym, że są rzeczy ważne i pilne. Pilne dla wielu z nas to te, które mają datę ważności. Ważne jej nie mają. Witold Rychłowski jest zdania, że rzeczy pilne i ważne nie różnią się od siebie – „Ważne to jest to samo, co pilne, tylko że pilne to jest ważne dla kogoś innego”. I tu pojawia się pytanie, jaką mamy hierarchię potrzeb? Czy ważne są nasze, czy naszych szefów, współpracowników, klientów, podwładnych, dzieci? Gdzie jest miejsce dla nas, a gdzie jest ta równowaga między własnymi potrzebami, pragnieniami i potrzebami oraz pragnieniami innych ludzi?

 

Uważna komunikacja

Kolejny ważnym obszarem, którego dotyka uważność, jest komunikacja i słowa, które wypowiadamy do siebie i innych. Dobór słów determinuje jakość komunikatu, jego skuteczność i klarowność. Komunikacja wymaga czasu, przestrzeni i gotowości zarówno do nadawania komunikatu, jak i jego przyjmowania czy rozumienia. Komunikując się z drugą osobą, dobrze zastanowić się, czy to, co chcę powiedzieć, zostanie dobrze zrozumiane przez drugą stronę.

Model przekonywania do swojej racji jest silnie zakorzeniony w naszych strukturach przywódczych. Dobra wiadomość jest taka, że, jak mówi Witold w rozmowie, zmiana w tym obszarze powoli się dzieje. Managerowie wnoszą coraz więcej przestrzeni do komunikacji.

 

Uważność klucz do redefinicji

Według mojego rozmówcy redefinicji, a tym samym uważności w biznesie wymaga dziś stosunek nauczyciela czy mistrza do ucznia. Redefinicja to, coś, co się dzieje na naszych oczach również za sprawą młodego pokolenia.

Witold Rychłowski będzie panelistą podczas konferencji OPEN FORUM, która odbędzie się już 30 marca 2023 roku w Warszawie. Poprowadzi moduł zamykający i opowie o tym, czy język obrazuje rzeczywistość, czy ją tworzy. Konferencja dzięki swojej innowacyjnej formule dyskusyjnej będzie okazją do zdobycia wiedzy, wymiany myśli i doświadczeń. Zapraszam do udziału również Ciebie. Bilety znajdziesz TUTAJ.

 

O tym rozmawiamy w tym odcinku

Z Witoldem rozmawiamy o tym:

  • czym jest uważność i dlaczego jest tak istotna w życiu i biznesie,
  • jak uważność wpływa na relacje lider – zespół,
  • dlaczego dobrze jest przyjrzeć się z uważnością swoim wyborom,
  • jak istotna jest uważna komunikacja,
  • co wymaga redefinicji w biznesie.

Witold Rychłowski

Praktyk zajmujący się negocjacjami i mediacjami od 1995 roku. Pracuje jako trener, instruktor i konsultant. Doświadczenie zawodowe budował, pracując na stanowiskach menadżerskich dla Philips i Sony. Dziś aktywnie uczestniczy w procesach negocjacyjnych i mediacyjnych, współpracując zarówno z organizacjami, firmami, jak i z osobami indywidualnymi.

Wykładowca akademicki. Autor i tłumacz książek dotyczących pracy z konfliktem.

W czasie wolnym praktykuje i popularyzuje Kyudo, tradycyjne łucznictwo japońskie.