Psychobiologia w poszukiwaniu źródła choroby

Przed nami świąteczny czas, gdy łamiąc się opłatkiem, będziemy życzyć sobie między innymi zdrowia. O zdrowiu rozmawiam w trzydziestym już odcinku Rozmów Regeneracyjnych z dr n. med. Marzanną Radziszewską. Spoglądamy na nie od strony psychobiologii, dziedziny, która patrzy na chorobę z nieco innej, szerszej perspektywy. Ta rozmowa jest moim życzeniem zdrowia dla Ciebie.

 

Czym jest psychobiologia?

Psychobiologia to dziedzina zajmująca się związkiem pomiędzy tym, co dzieje się w naszej psychice i emocjach, a tym, co dzieje się w naszym ciele. Pokazuje połączenie pomiędzy doświadczeniami, reakcjami, uczuciami, sposobami, w jaki przeżywamy różne zdarzenia, a tym, jak reaguje organizm.

Jak mówi moja rozmówczyni wszystkie symptomy płynące z ciała i choroby, opowiadają historie naszego cierpienia psychicznego. Dr n. med. Marzanna Radziszewska uważa, że nie ma choroby, która nie ma związku z cierpieniem emocjonalnym, z jakim nie potrafiliśmy sobie poradzić. Chorobę czy fizyczne dolegliwości zawsze poprzedza jakieś wydarzenie z naszego życia lub życia naszej rodziny.

 

Psychobiologia a medycyna oparta na nauce akademickiej

Współczesna medycyna, po którą najczęściej sięgamy, opiera się na nauce akademickiej, a ta, jak mówi moja gościni, na paradygmacie materialistycznym, newtonowskim, linearnym – przyczyna – skutek. Jest ona potrzebna, ale często brakuje jej spojrzenia uwzględniającego ludzką świadomość i otwarcia na łączenie z tym obszarem wiedzy, którym zajmuje się psychobiologia.

 

Jak psychobiologia patrzy na człowieka i jego chorobę?

Psychobiologię cechuje nieco inne podejście do człowieka, pacjenta, który jest indywidualną jednostką z własną historią. Poszukując źródła choroby, trzeba nie tylko doświadczenia (ma ono też swoje wady, bo historie ludzkie różnią się od siebie), ale również wyczucia i intuicji.

Nasze ciało posiada mechanizm zabezpieczający nas przed natychmiastową chorobą w sytuacjach przykrych doświadczeń. Jednak z czasem następuje moment kumulacji, gdy nie możemy sobie z nim poradzić. Jeśli nie znajdziemy rozwiązania na poziomie psychiki, ciało przejmuje rozwiązanie problemu, a konflikt przeżywany na poziomie psychiki staje się konfliktem fizycznym objawiającym się chorobą. Z tej perspektywy choroba jest sposobem na przeżycie, przetrwanie, przedłużenie życia, odciążenie psychiki.

Mojej gościni bliska jest koncepcja mówiąca o tym, że choroba jest przewodnikiem służącym rozwojowi naszej świadomości. Ukazuje nasze słabe punkty, które nie działają. Choroba jest wynikiem cierpienia z powodu tego, że rzeczywistość nie jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. Każdy z nas ma pewien zestaw przekonań i oczekiwań od życia. Kiedy pojawia się choroba jako wynik tego, że sobie z czymś nie poradziliśmy, powinna skłonić nas do refleksji, czy nasze przekonanie nas wspiera? Choroba to znak, by się zatrzymać i zweryfikować swój system wartości, przeświadczeń. Ciało to nasz duchowy przewodnik pokazujący, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, w co wierzymy, z czym się kłócimy, czego nie potrafimy zaakceptować.

W pędzie życia często trzymamy się swoich zewnętrznych wizerunków, wykreowanych na potrzeby zewnętrznej rzeczywistości. Choroba jest momentem zatrzymania pozwalającym dostrzec, kim naprawdę jesteśmy. Każdy z nas ma inny dostęp do swoich emocji i uczuć.

 

Źródła naszych wewnętrznych przekonań

Jak mówi moja rozmówczyni, nasze przekonania wynikają z kilku źródeł:

  • doświadczeń z okresu dzieciństwa – to, jak byliśmy traktowani przez rodziców, otoczenie buduje nasz system przekonań dotyczących tego, jak unikać cierpienia,
  • tzw. okresu „projektu celu” – specyficznego czasu 9 miesięcy przed poczęciem, ciąży, pierwszego roku życia, kiedy rodzice nieświadomie tworzą projekt na życie dziecka, nawet jeśli nie było ono planowane; wszystko, co dzieje się w tym okresie, przekłada się na nasze życie.
  • programów rodowych, które przenoszą się na nasze życie, dziedziczymy emocje i uczucia.

 

Książki o poziomach świadomości dały mojej rozmówczyni wiedzę na temat tego, że najważniejszym źródłem naszych przekonań (niezależnym od trzech wspomnianych wyżej) jest potencjał naszego poziomu świadomości. Zawiera on przeświadczenie na temat tego, jak postrzegamy siebie, innych, świat oraz czego od niego oczekujemy. Takie podejście pozwala lepiej zobaczyć proces choroby.

 

Uświadomienie choroby i co dalej?

Psychobiologia pomaga w uświadomieniu sobie źródła choroby, ale samo uświadomienie pomaga w zdrowieniu często tylko na chwilę. Aby osiągnąć pełne wyzdrowienie, niezbędna jest transformacja przekonań, a to często żmudny i długotrwały proces. Czasem konieczna jest psychoterapia.

Szczęście i harmonia zależą od tego, kim jesteśmy. Nasza rzeczywistość jest projekcją naszego wnętrza, dlatego warto przyjrzeć się własnym reakcjom i zmienić te, które nam nie służą. Ciekawość tego, czego nie dostrzegamy, zadawanie sobie odpowiednich pytań, sprawi, że wcześniej czy później znajdziemy odpowiedź.

 

O tym rozmawiamy w tym odcinku

Z dr n. med. Marzanną Radziszewską rozmawiam między innymi o tym:

  • czym jest psychobiologia,
  • czym różni się podejście medycyny opartej na wiedzy akademickiej od podejścia psychobiologicznego,
  • jaki wpływ i znaczenie ma choroba dla rozwoju naszej świadomości.

 

Dr n. med. Marzanna Radziszewska

Lekarka medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym. Praktyk psychobiologii z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica. Autorka książki „Poszukująca (nie)świadomość opowieść zapisana w ciele”.

Ukończyła Instytut Recall Healing Gilberta Renaud, uzyskując certyfikat terapeuty Recall Healing. Tłumaczyła materiały szkoleniowe do Recall Healing i redagowała merytorycznie książki: „Recall Healing. Uzdrawianie przez świadomość” Gilberta Renaud, trzy tomy publikacji „Programy rodzinne twoich chorób” Gerarda Athiasa oraz „Zrozum swoje choroby. Dekodowanie biologiczne” Patricka Obessiera.

Jest dyplomowanym i doświadczonym konsultantem nurtu, jakim jest Totalna Biologia. Zrealizowała pełny cykl szkoleń z Biologiki u Roberto Barnai i większość szkoleń u Gerarda Athiasa. Od 2014 roku jest także certyfikowanym coachem ICC.