Open Forum – spotkanie człowieka z człowiekiem

Ten odcinek nagrywam świeżo po konferencji Open Forum, którą zorganizowałam wraz z gronem wspaniałych osób. Jedną z partnerek merytorycznych spotkania była Monika Jankowska. Zaprosiłam ją do rozmowy o tym, dlaczego ludzkie spojrzenie na drugą osobę jest tak ważne oraz, jakie korzyści może przynieść liderom, pracownikom i organizacjom. Przeczytaj, posłuchaj i obejrzyj, jeśli interesuje Cię, co usłyszałam.

 

Spotkanie człowieka z człowiekiem i magia

Zapytałam Monikę, co jest magicznego w spotkaniu człowieka z człowiekiem? Zwróciła ona uwagę na to, że jeśli ma ono miejsce w realu, to dzieje się coś w polu energii, następuje jej wymiana. W spotkaniu online nie ma takiego przepływu, bo widzimy się tylko we fragmencie.

Gdy na jednej sali podczas Open Forum zebrali się ludzie zainteresowani wspólnym tematem – przyszłością organizacji i ich redefinicją, ta wymiana energii również miała miejsce. A ponieważ organizacje składają się z ludzi, to rozmowy podczas konferencji były mocno skupione właśnie na aspekcie ludzkim.

 

Czego potrzeba do prawdziwego spotkania człowieka z człowiekiem?

Zdaniem Moniki, aby mogło dojść do autentycznego, wartościowego spotkania człowieka z człowiekiem potrzebne są:

 • czas,
 • uwaga,
 • kontakt wzrokowy,
 • ciekawość drugiej osoby i otwartość na nią.

 

Bez tych czynników trudno o wartościowe i budujące dla obu stron spotkanie.

 

Czas zatrzymania i spotkania, czy to luksus XXI wieku?

Czy dziś czas zatrzymania i spotkania to luksus, który niewiele osób sobie daje? Dużo mówi się o planowaniu czasu dla siebie, ale mam wrażenie, że nadal mało kto to robi.

Co mogłoby się wydarzyć, gdyby lider dał taki czas sobie i swoim pracownikom? Gdyby usiadł z całym zespołem poza firmą? Często w takich momentach pojawia się inny rodzaj energii, efekt, zaangażowanie, inne tematy do rozmowy, pomysły. Aby doszło do takiego spotkania i było ono owocne, trzeba znaleźć w sobie uważność, determinację i świadomość kołowrotka, w jakim często na co dzień funkcjonujemy. Trzeba zatrzymać się, złapać oddech i dostrzec, co dzieje się dookoła nas, a w przypadku lidera, zadać sobie pytanie – czego potrzebuję ja, mój zespół, organizacja?

 

Człowiek człowiekowi człowiekiem

Czy jako lider zastanawiałeś się kiedyś, co się stanie, gdy Ty i Twoi pracownicy przestaniecie myśleć o sobie w kategoriach przełożony – podwładny, a zaczniecie traktować się, jak równorzędni partnerzy, ludzie o różnych rolach w organizacji? 

Umiejętność wzajemnego dostrzeżenia człowieka w człowieku często sprawia, że:

 •  pracownik staje się odpowiedzialny,
 • niezdrowy dystans pomiędzy liderem a zespołem przeradza się w zdrową międzyludzką relację,
 •  lider i pracownik zaczynają się słuchać, prowadzić budujące rozmowy i włączają wzajemną uważność,
 •  lider nie musi tworzyć pozoru wszechwiedzącego, nieomylnego, bo każdy z nas czegoś nie wie, więc może być sobą (otwartość na niewiedzę, to możliwość dostrzeżenia szerszej lub innej perspektywy).

 

Dobry lider umie dostrzec człowieka w człowieku. Ma świadomość tego, że organizacja składa się z ludzi, którzy mają swoją historię, doświadczenia, przekonania. Nie robi założeń i jest ciekawy drugiej osoby, jej perspektywy. Umie uważnie słuchać. Aby tak było, najpierw musi zadbać o siebie, znaleźć czas, zatrzymać się. Takiego czasu zatrzymania Tobie i sobie życzę.

 

O tym rozmawiam w odcinku

Z Moniką rozmawiam o tym:

 • co zrobić, by prawdziwie spotkać się z drugim człowiekiem,
 • czego potrzeba, by budować dobre relacje z pracownikami w organizacjach,
 • dlaczego tak ważny jest moment zatrzymania,
 • co dzieje się, gdy człowiek człowiekowi staje się człowiekiem.

 

Monika Jankowska

Coachka, mentorka oraz superwizorka coachingu. Współtworzy platformę coachingową Up2You. Wspiera liderów w budowaniu autentycznego stylu przywództwa oraz zespoły i organizacje w budowaniu skutecznego porozumienia, którego wynikiem jest efektywna współpraca oparta na pozytywnych relacjach i zrozumieniu drugiego człowieka. Wierzy, że przywództwo buduje się poprzez relacje, a relacje poprzez rozmowy. Uczy prowadzenia ważnych rozmów z jasną intencją, w oparciu o szacunek (do siebie i rozmówcy) oraz wewnętrzną prawdę. 

Do jej klientów należą menadżerowie wyższego i średniego szczebla z organizacji takich jak eBay, Google, Johnson&Johnson, Raiffeisen, Citibank, PKO BP, Henkel, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Merck. Nivea, Sanofi Aventis, EY, czy Nationale Nederlanden, lub Novartis. 

Współtworzy programy szkoleniowe uczące menadżerów, jak zarządzać ludźmi, z głównym nastawieniem na komunikację, zarządzanie konfliktem i budowanie kultury stałej informacji zwrotnej.