O budowaniu relacji w biznesie

Dobre relacje z ludźmi zarówno te prywatne, jak i zawodowe, są ważnym elementem naszego społecznego funkcjonowania. Dają nam poczucie bezpieczeństwa, przynależności, kompetencji, tym samym zaspokajając nasze najważniejsze potrzeby. To z kolei przekłada się na dobrostan psychiczny. W tej Rozmowie Regeneracyjnej z Moniką Wójcik rozmawiam o tym, jak budować dobre relacje wewnątrz organizacji i w B2B. Posłuchaj tego odcinka lub przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Relacje w biznesie

Monika na co dzień pracuje z zespołami w Polsce i za granicą. Praca jest dla niej okazją do obserwowania, jak buduje się relacje w różnych kulturach i czerpania z tej różnorodności. Daje jej również możliwość wymiany doświadczeń, obserwacji różnych rynków. To z kolei przekłada się na to, jak sama buduje relacje biznesowe, które, jak mówi, są najważniejszą częścią jej pracy. Niektóre, początkowo przypadkowe, mogą przekuć się w coś wyjątkowego.

Czasami jest tak, że spotykamy kogoś na konferencji, rozmawiamy po raz pierwszy i od razu łapiemy tzw. flow. Myślimy sobie „magia!”. Jednak, jak mówi Monika, tej magii trzeba dopomóc, np. wychodząc ze strefy komfortu i biorąc udział w networkingu czy konferencji.

Cechą pomocną w budowaniu relacji jest otwartość. To, czy można jej się nauczyć, czy nie, to kwestia osobowości.

Relacje biznesowe wczoraj i dziś

Zapytałam Monikę, czy widzi różnicę pomiędzy tym, jak budowaliśmy relacje przed pandemią i tym, jak wygląda to obecnie. W swojej firmie dostrzega ona ogromną zmianę. Przed pandemią wszystko działo się na żywo, w realu. Spotkania face to face były jej codziennością i wartością, która później zaowocowała. Dzięki relacjom, jakie zbudowała przed pandemią, firma, w której pracuje, nie odczuła kryzysu i mogła dalej funkcjonować, choć w nieco inny sposób.

W utrzymaniu relacji pomogły jej między innymi:

  • aktywność na LinkedIn, która dawała możliwość zainicjowania spotkań czy nawiązywania nowych relacji podczas pandemii i choć były one trochę płytkie, to były dobrym pierwszym kontaktem do zaaranżowania czegoś później,
  • obecność międzynarodowa, dzięki której mogła wymieniać się doświadczeniami.

Po pandemii jeszcze do niedawna 90% spotkań w firmie Moniki odbywało się online. Był to efekt tego, że ludzie nauczyli się optymalizować swoje procesy w tym również spotkania. Dzięki spotkaniom online łatwiej przeklikać się z jednego na drugie i pracować wydajniej. Mimo to po pandemii zaczęliśmy doceniać spotkania na żywo, które dają dużo więcej.

Jedno jest niezmienne – jakościowe relacje, na których można polegać, wymagają czasu i zaangażowania. Relacje budowane w małej, dużej czy średniej firmie tak naprawdę wyglądają w ten sam sposób.

 

Od czego zacząć budowanie dobrych relacji w biznesie?

Monika radzi, by budowanie dobrych relacji biznesowych zacząć od swojego „podwórka” – firmy, organizacji, bo zadowolony pracownik przekłada się bezpośrednio na zadowolonego klienta. Jak to robić? Być autentycznym, naturalnym, ludzkim wobec siebie nawzajem. Ważne również, by nie zaniedbywać spotkań na żywo, które mają swoją wyjątkową energię.

Budowanie każdej relacji, również w B2B, zaczyna się od rozmowy człowieka z człowiekiem. Zdaniem Moniki human to human to przyszłość relacji. Do ich budowania potrzebna jest również uważność i wychodzenie ze strefy komfortu. Tutaj wiele zależy od doświadczenia, od tego, czy możemy być sobą w relacji z drugą osobą.

Nigdy nie wiadomo, w którym momencie będą nam potrzebne kontakty, które pomogą w życiu, dlatego dobrze jest budować relacje na różnych poziomach. Ogromną wartością jest też bezinteresowna pomoc innym, np. poprzez skontaktowanie dwóch osób ze sobą. Bezinteresowność wraca w postaci dobra.

W branży usługowej, która jest mocno konkurencyjna, relacyjność ma kluczowe znaczenie.

 

Relacje biznesowe a wspólne wartości

Tym, co pomaga budować dobre relacje w firmie, w której pracuje Monika, są rozmowy o wartościach w organizacji. Odbywają się one podczas prowadzonych przez nią warsztatów wypracowania wartości, w których biorą udział pracownicy różnych działów. Pracując w parach, wspólnie dochodzą do tego, z jakimi wartościami pracują. To pomaga im wzajemnie zrozumieć wartości ważne w ich obszarach pracy. Tak buduje się zrozumienie między różnymi działami w firmie. Jak mówi Monika warsztaty te są bardzo inspirujące dla zespołów. Według niej najlepiej prowadzić je cyklicznie, by przypominać ludziom o wartościach i aktualizować wiedzę (wartości mogą się zmieniać, gdy zmienia się otoczenie czy dynamika pracy). Gdy wszyscy pracownicy mają wspólne wartości, to połowa sukcesu.

Umiejętność budowania relacji to nasza ludzka przewaga nad AI (sztuczną inteligencją). Ogromną wartością jest również to, że nasze kompetencje się sieciują. O sztuce budowania partnerskich relacji biznesowych, trendach i potrzebach w tym zakresie Monika opowie podczas Open Forum Local w Lublinie 9 listopada 2023 r. w panelu otwierającym. Zapraszam do udziału również Ciebie. Jeśli nie możesz być w Lublinie, dołącz do wydarzenia w Gdańsku – 26 października lub Rzeszowie – 23 listopada.

 

Tematyka tego odcinka

Z Moniką Wójcik porozmawiałyśmy o tym:

  •         co pomaga w budowaniu relacji,
  •         jak wyglądało budowanie relacji przed pandemią i jak wygląda obecnie,
  •         od czego zacząć budowanie dobrych relacji w biznesie,
  •         jak wspólne wartości pomagają w budowaniu dobrych relacji w zespołach.

 

Monika Wójcik

Business Development Director, TMF Group. Konsultantka biznesowa skoncentrowana na identyfikowaniu potrzeb każdego z klientów oraz projektowaniu dla nich dedykowanych rozwiązań. Posiada długoletnią praktykę w obszarze zarządzania projektami oraz w skutecznym budowaniu relacji z klientami na poziomie lokalnym i globalnym.  

W ramach współpracy z klientami i partnerami biznesowymi wspiera organizacje w budowaniu świadomości zróżnicowanych rozwiązań biznesowych dostępnych w szerokim wachlarzu usług TMF oraz w ich wdrażaniu przy współpracy z zespołem specjalistów.