Lider na „płynne” czasy

Jak być dobrym liderem w czasach nieustannej zmiany?

Kolejny czwarty już odcinek z cyklu „Regeneracyjnie o biznesie” to rozmowa z Łukaszem Szymulą. Rozmowa będąca kontynuacją i dopełnieniem trzech poprzednich. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak budować przyjazną organizację w „płynnych” czasach, jak być dobrym liderem, czy skrócenie czasu pracy do 6 godzin dziennie wpływa na zaangażowanie pracowników, ta rozmowa z pewnością Cię zainteresuje. Przeczytaj artykuł będący jej podsumowaniem lub posłuchaj i obejrzyj ten odcinek.

Jakich liderów potrzebują dziś organizacje?

Żyjemy w płynnych i turbulentnych czasach, które wpływają zarówno na nasze życie jak i na biznes i właśnie na tej biznesowej stronie chcę się skupić. Jakich liderów potrzebują dziś organizacje? Zmieniająca się rzeczywistość wymaga od właścicieli firm dostosowania się do potrzeb pracowników, które również się zmieniają. Dlatego, jak mówi Łukasz, „potrzebujemy bardzo szczególnych liderów”. Dobrze, aby cechowały ich:

 • autentyczność,
 • dojrzałość,
 • empatia,
 • wysoka samoświadomość,
 • świadomość tego, jakich mają pracowników,
 • umiejętność zadbania o bezpieczeństwo psychologiczne i biznesowe organizacji.

 

Skrócenie czasu pracy a zaangażowanie

Skrócenie czasu pracy, np. do 6 godzin dziennie to rozwiązanie, które coraz częściej jest testowane przez firmy. Jak mówi Łukasz, wymaga ono odpowiedniego przygotowania. W przypadku jego organizacji wdrożenie 6-godzinnnego dnia było poprzedzone mierzeniem zaangażowania pracowników, które już na starcie było wysokie.

Skracając czas pracy, trzeba najpierw odkryć wszystkie niedziałające procesy obniżające efektywność. Trzeba również nieustannie sprawdzać, co dzieje się z organizacją, przyglądając się jej z różnych perspektyw.

Wiele badań pokazuje, że skrócenie czasu pracy ma wpływ na zaangażowanie pracowników. Potwierdza to również Łukasz Szymula, który wprowadził 6-godzinny dzień pracy w swojej firmie. Jednym z parametrów, jakie bada, jest zaangażowanie, które, jak mówi, poszybowało. Wskaźnik eNPS (Employee Net Promoter Score) pokazujący, jak firma postrzegana jest przez pracowników oraz poziom rekomendacji miejsca pracy osiągnął 79 punktów. Według badań średnia wskaźnika w Polsce to -10 punktów. To z kolei przekłada się na parametry biznesowe, finansowe, również eNPS klientów i partnerów biznesowych.

Nadal jednak nie wszystkie firmy i kraje stać na uregulowania skracające czas pracy.

 

Skrócenie czasu pracy vs relacje z klientami

Wielu przedsiębiorców, rozważając skrócenie czasu pracy, obawia się odejścia klientów, których często przyzwyczajamy do nieustannej dostępności, w którą sami daliśmy się trochę wpędzić. Łukasz Szymula postanowił w swojej firmie powiedzieć „sprawdzam”. Po kilku miesiącach skróconego dnia pracy odkrył dwie bardzo istotne rzeczy. Okazało się, że pushowanie, presja, by wszystko było na już jest nieprawdziwa. Klientowi bardziej zależy na tym, żeby wiedział, że zajmujemy się tematem i kiedy się tym tematem zajmiemy. Wystarczą proste rozwiązania takie jak jasna informacja.

Druga rzeczą, którą odkrył to szacunek klientów. Gdy organizacja zaczęła szanować swój czas, automatycznie klient zaczął ją szanować. Skrócenie czasu pracy w ogóle nie było dla klienta problemem. Dziś zastanawia się nad kolejną zmianą – daniem pracownikom wyboru między 6-godzinnym dniem, a 4-dniowym tygodniem pracy.

 

Granica pomiędzy zaufaniem i kontrolą

Managerowie często mają problem z zaufaniem do pracowników. Zastanawiają się, na ile kontrolować i gdzie stawiać granice wolności. Czasem trudno przestać kontrolować i zaufać. Dobrze jednak pamiętać o tym, że jednym z elementów zaangażowania jest poziom wzajemnego zaufania. Jeśli pracownicy identyfikują się z misją i wartościami organizacji, są bardziej zaangażowani. Misja i wartości są dla nich drogowskazem dającym poczucie sensu.

 

Lider i zdrowie psychiczne pracowników

W kontekście zarządzania organizacją coraz częściej mówi się o roli lidera w trosce o zdrowie psychiczne pracowników. Pojawia się pytanie, na ile zdrowie psychiczne, dbanie o nie w zespole jest rolą lidera? Tym, co może zrobić właściciel organizacji, jest stworzenie środowiska pracy sprzyjającego równowadze psychicznej. Dlatego firmy coraz częściej chcąc zadbać o zdrowie psychiczne, mentalne pracowników oferując im wsparcie psychologiczne, choć oczywiście to pracownicy decydują, czy z niego skorzystają, czy nie.

Podsumowując, lider musi zadbać o siebie, pracownicy o siebie, a organizacje reprezentowane przez liderów budować odpowiednie środowiska pracy.

 

Kompetencje lidera pomocne w turbulentnych czasach

Łukasz Szymula jest zdania, że dobry lider musi być dobrym, autentycznym człowiekiem świadomym siebie, umiejącym dobrze komunikować się z ludźmi i współdziałać z nimi. Powinien myśleć o większej całości, o tymjak:

 • zmienić targety w poczucie sensu,
 • zbudować wspólnotę,
 • angażować pracowników do rozwoju osobistego, zawodowego.

Dlatego będąc liderem, dobrze zadać sobie następujące pytania:

 • Kim jestem?
 • Kim chcę być?
 • Czy lubię swoją pracę?
 • Jaką legendę chcę po sobie zostawić?
 • W jakich obszarach chcę się rozwijać?
 • Jakim człowiekiem jestem?

Aby znaleźć odpowiedzi, trzeba wsłuchać się w siebie, w swoje ciało, umysł, duszę. Empatyczny lider wpływa na wyniki zespołu, finanse firmy, innowacyjność. Często brak zaangażowania zespołu to efekt tego, że lider nie jest zaangażowany.

 

Co wymaga redefinicji w biznesie?

Podobnie jak moich wcześniejszych rozmówców zapytałam Łukasza o to, co jego zdaniem wymaga obecnie redefinicji w biznesie. W odpowiedzi usłyszałam, że:

 • odwrócenie piramidy celów,
 • redefinicja „why”, czyli tego, czym jest organizacja i po co istnieje,
 • odpowiedź na pytanie, jak zamieniać targety na poczucie sensu,
 • współdziałanie,
 • pojmowanie autorytetu, bo przywództwo oparte na autorytecie chyba już się kończy,
 • sposób traktowania zasobów, jakie mają liderzy – środowiska, energii, ludzi, rolą lidera jest je chronić, dbać o nie, rozwijać, bo na tym polega odpowiedzialność społeczna.

Podsumowując, wszystko zaczyna się od dobrego człowieka, ludzkiego lidera. Wierzę, że dobrzy ludzie skupiają wokół siebie podobnych. Jeśli damy ludziom szansę być dobrymi, to tacy będą.

 

O tym jest ta rozmowa

W tym odcinku rozmawiamy między innymi o:

 • skróconym czasie pracy i konsekwencjach jego wprowadzenia w firmie,
 • zaufaniu i jego roli w budowaniu zaangażowania w zespole,
 • roli organizacji w dbaniu o zdrowie psychiczne pracowników,
 • kompetencjach lidera pomocnych w zarządzaniu organizacją z turbulentnych czasach,
 • obszarach wymagających redefinicji we współczesnym biznesie.

 

Łukasz Szymula – doświadczony menadżer, certyfikowany trener, coach i mentor. Od ponad 20 lat związany z branżą digital marketing i ecommerce. Jako Country Manager CEE i Polska w Tradedoubler zaprojektował i skutecznie wdrożył 6-godzinny czas pracy. Członek rady nadzorczej Izby Gospodarki Elektronicznej. Dyplomowany trener biznesu, certyfikowany coach, trener Reiss Motivation Profile i FRIS Style myślenia. Mentor w kilku programach mentoringowych (m.in. Fundacja Liderek Biznesu, Akademia Przywództwa Liderów Oświaty).

Adwokat i propagator idei przywództwa budującego kulturę odpowiedzialności. Ze swoim zespołem zdobył liczne nagrody doceniające budowanie dobrego miejsca pracy m.in.: Best Of Wellbeing, Global Healthy Workplace Award, Grand Prix Dream Employer, Great Place To Work, Najbardziej Pożądany Pracodawca, Employer Branding Excellence Award, People Innovation.

Realizował projekty rozwojowe z obszaru leadershipu m.in. dla takich organizacji jak: Abbvie, BWI, CUK, DPD, Ericsson, Egis, EY, Orange, Philip Morris International, Pfizer, PZU. Żabka.

Skutecznie łączy swoje doświadczenie menadżerskie i doświadczenie nurka wrakowo-jaskiniowego z pracą trenera biznesu, mentora i coacha.

 

Z Łukaszem spotkasz się także na Open Forum 30 marca 2023 roku – innowacyjnym wydarzeniu dla biznesu opartym o formułę dyskusyjną!