Czym jest ESG i kogo dotyczy?

O wpływie biznesu na społeczeństwo i środowisko mówi się coraz częściej również w kontekście tematu, który poruszam w tej Rozmowie Regeneracyjnej. Z Martą Wrembel rozmawiam o ESG i zrównoważonym rozwoju. W tym odcinku próbujemy przybliżyć i odczarować te dwa pojęcia. Posłuchaj rozmowy lub przeczytaj artykuł, w którym znajdziesz najważniejsze wątki.

Odczarować ESG

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to skrót, pod którym kryją się pojęcia takie jak:

 •         Środowisko,
 •         Społeczna odpowiedzialność,
 •         Ład korporacyjny.

To trzy obszary, w których niektóre firm już raportują, a kolejne wkrótce będą miały taki obowiązek. Dyrektywa unijna CSRD opublikowana w grudniu 2022 roku wprowadziła przepisy zwiększające grupę przedsiębiorstw zobowiązanych do raportowania w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i poszanowania praw człowieka.

O co chodzi w ESG?

Jak mówi w rozmowie Marta Wrembel chodzi o to, by firmy i biznes miały swój pozytywny wpływ we wspomnianych obszarach, budowały trwałe struktury środowiskowe i społeczne oraz podchodziły odpowiedzialnie do swoich działań. Chodzi o zrównoważony rozwój.

W obszarze społecznym, to troska o interesariuszy (pracowników), która powinna być w DNA każdego biznesu. Firma bierze odpowiedzialność za pracowników i otoczenie, w jakim pracują. To oni budują biznes i są architektem jego funkcjonowania. Takie podejście pomaga w tworzeniu trwałych struktur społecznych.

Odpowiedzialność biznesu to świadomość faktu, że największy wpływ liderzy mają na to, co jest najbliżej, czyli na ludzi, którzy dla nich pracują. Dlatego tak ważne jest, by był to wpływ pozytywny. Pomaga w tym podnoszenie standardów jakości oraz działania edukacyjne. Gdy liderzy edukują pracowników, potem oni edukują w swoim otoczeniu, środowisku, w domu, wśród bliskich i znajomych.

Przykład idzie z góry. Jeśli ESG będzie ważne dla lidera, a nie traktowane jak kolejna formalność do odhaczenia, to ludzie również podejdą do niego z większą odpowiedzialnością.

Obowiązkiem przedsiębiorców będzie weryfikacja raportu, który będzie zintegrowany z raportem finansowym. Informacje ujęte w raporcie, zostaną zweryfikowane i firma będzie musiała udowodnić, że zawarte w nim dane są prawdziwe.

Kogo dotyczy raportowanie pozafinansowe w ramach ESG, a kogo już za chwilę będzie dotyczyć

Pierwsza tura będzie dotyczyła spółek notowanych na giełdzie, które w 2025 roku będą raportować za 2024 rok. W kolejnym roku raportować będą duże spółki powyżej 500 pracowników, potem średnie, a po nich firmy z sektora MŚP, choć nie wiadomo, w jakim zakresie.

Stworzono harmonogram dotyczący wdrażania standardów SRS. Już teraz klienci wymagają danych dotyczących ESG od swoich dostawców. Nawet jeśli danej firmy raportowanie nie obejmuje, to i tak będzie musiała przekazać dane do klienta objętego wymogiem raportowania. Jeśli tego nie zrobi, kontrahenci nie będą chcieli z nią współpracować. Są to dane z zakresów takich jak:

 •         środowisko – obniżanie śladu węglowego, zmniejszanie zużycia zasobów naturalnych, oszczędzanie energii, wody, wdrażanie obiegu zamkniętego,
 •         edukacja pracowników,
 •         polityki antymobbingowe, antykorupcyjne,
 •         dostępność do wyższych, kierowniczych stanowisk w firmie dla kobiet.

Wspomniane obszary powinny być standardem w organizacjach przyszłości.

ESG a świadomość firm

Firmy są coraz bardziej świadome w temacie ESG. Czynniki decydujące o współpracy biznesowej, które są na pierwszym miejscu, to nadal cena i jakość. Oprócz nich ważne są również prawa człowieka i troska o środowisko. Edukacja robi swoje i jest coraz lepiej w tym zakresie.

Marta ma głęboką nadzieję, że będzie lepiej, że będzie coraz więcej etycznych firm i zmieni się podejście biznesu do rozwoju ludzi, zespołów. Pracodawcy coraz częściej dostrzegają, że o dobrego pracownika trzeba dbać. Na rynek pracy wkracza zupełnie inne pokolenie nastawione mocno na swój dobrostan, stawiające granice. Teraz praca nie jest najważniejsza, jak nie ta, to inna.

Problemy i wyzwania związane z ESG

Problemów i wyzwań związanych z ESG jest bardzo wiele. Firmy mają różne podejścia do tematu. Bez ESG i zrównoważonego rozwoju organizacja nie pozyska nowych klientów i nie utrzyma tych, których ma w swoim portfelu. Jeżeli lider nie pójdzie tą drogą, nie uzyska tańszego, czyli zielonego kredytowania, a w efekcie nie rozwinie firmy i będzie musiał ją zmniejszyć lub zamknąć. By wprowadzać pozytywne zmiany w organizacjach we wspomnianych obszarach, potrzebna jest zmiana ich kultury organizacyjnej i reorganizacja. Dużą rolę odgrywa też edukacja pracowników w tym temacie.

Przyszłość wygląda tak, że ludzie zaczną odchodzić, klienci zaczną się odwracać od firm, które nie będą chciały wdrożyć zrównoważonego rozwoju.

Czym jest odpowiedzialność?

Dla Marty odpowiedzialność jest życiową wartością, drogą, podejściem i patrzeniem szeroko na to, co robi, jak wykonuje swoją pracę i jak żyje. To ponoszenie konsekwencji za podejmowane działania.

Życzę sobie, aby w podobny sposób odpowiedzialność postrzegali również liderzy i pracownicy, bo każdy z nas ma realny wpływ na świat dookoła. ESG zmusza do wprowadzenia regulacji dla wspólnego dobra.

Marta będzie jedną z panelistek w panelu otwierającym konferencję Open Forum Local w Poznaniu – 12 października 2023 roku, na której porozmawiamy właśnie o odpowiedzialności. Będziemy patrzeć na nią szeroko i z różnych perspektyw. Zapraszam Cię do udziału i zakupu biletów na wydarzenie.

Tematyka tego odcinka

Z Martą Wrembel rozmawiam o:

 •         ESG,
 •         zrównoważonym rozwoju,
 •         społecznej odpowiedzialności biznesu,
 •         problemach i wyzwaniach związanych z ESG.

 

Marta Wrembel

Wiceprezeska stowarzyszenia ESG Impact Network, założycielka i CEO firmy szkoleniowo-doradczej RBS Responsible Bussines Solutions.

Odpowiedzialna za prowadzenie i nadzór procesów raportowania niefinansowego dla klientów zewnętrznych. Prowadzi szkolenia z zakresu CSR, ESG, przygotowuje strategie oraz zajmuje się doradztwem i konsultingiem z zakresu tematyki zrównoważonego rozwoju.

Od kilkunastu lat zajmuje się szeroko pojętym zarządzaniem jakością. Wdraża Systemy Zarządzania Jakością w organizacjach.

Ma doświadczenie w branżach FMCG, automotive, poligrafii, badawczo-rozwojowej, usługowej, chemicznych źródeł prądu, budowlanej, meblowej, wojskowej.

Wspiera biznes w prawidłowym funkcjonowaniu, optymalizacji i usprawnianiu funkcjonujących systemów zarządzania. Przygotowuje organizacje do audytów klientów, zewnętrznych jednostek certyfikujących. Prowadzi szkolenia dla managerów jakości, audytorów wewnętrznych, przedstawicieli SZJ z zakresu zarządzania jakością.

Opiniowała dla Ministerstwa Transportu i Infrastruktury ustawy, normy oraz inne dokumentacje odniesienia. Wydawała decyzje w odniesieniu do ADR dla chemicznych źródeł prądu na podstawie zarządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Jest członkinią Polskiego Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jest audytorką wiodącą ISO 9001, audytorką BRC, IFS. Była przedstawicielką Najwyższego Kierownictwa ds. Rządowego Zapewnienia Jakości, członkinią BEPA (Batteries European Partnership Association), managerką obszarów jakości, kierowniczką jednostki certyfikującej wyroby.