Biznes filozoficznie, czyli zwrot ku humanizmowi w organizacjach

Gościnią kolejnej rozmowy z cyklu „Regeneracyjnie o biznesie” jest kobieta, bez której konferencja Open Forum nie wyglądałaby tak, jak będzie wyglądać Nel Berezowska-Lewicka. Żartobliwie mówi o sobie, że nic nie wie. W rzeczywistości jest kobietą o bardzo szerokich horyzontach. Dyrektorka programowa Open Forum.

Rozmawiamy między innymi o tym, jak zmieniał się biznes na przestrzeni lat, co pozostało niezmienne i jakich kompetencji będzie wymagała od nas przyszłość. Ten artykuł to esencja rozmowy. Jeśli po lekturze będziesz chcieć więcej, zapraszam Cię do posłuchania i obejrzenia całego wywiadu.

Biznes i kompetencje pomocne w jego prowadzeniu

Jedną z kluczowych kompetencji bardzo dzisiaj potrzebnych w biznesie jest niewątpliwie uważność na to, co dzieje się dookoła, na ludzi i ich potrzeby, ale też na to co się dzieje z nami i w nas.

Ważne są również:

 • podnoszenie świadomości i wiedzy na temat tego, jaki wpływ mamy na innych swoimi postawami, zachowaniami, sposobem komunikacji,
 • rozwijanie człowieczych kompetencji,
 • udzielanie informacji zwrotnej, która daje szansę na zmianę, zamiast punktowych ocen pracowniczych,
 • umiejętność przyjmowania feedbacku,
 • szacunek i życzliwość, które są niezbędne do tworzenia kultury otwartej na różnorodność.

Jak mówi Nel – „Unikalne jakości, które czynią nas ludźmi, warte są inwestycji”.

 

Biznesowe problemy współczesnych liderów

Nel, która w swojej pracy ma okazję pracować z liderami organizacji, zwraca w rozmowie uwagę na to, że bardzo często przychodząc z różnymi wyzwaniami właściciele firm, managerowie dochodzą do tego samego wniosku. Odkrywają, że potrzebują zmienić swoje nastawienie, postawę, otworzyć się na drugiego człowieka, a wtedy inne rzeczy stają się możliwe.  Nastawienie potrafi wiele zmienić w relacji. Jednak punktem wyjścia jest uświadomienie sobie swojego wpływu na innych i własnych intencji.  

 

Jakościowe relacje – klucz do prowadzenia biznesu

Mimo iż świat dookoła nas nieustannie się zmienia, to potrzeby liderów nie zmieniają się aż tak bardzo. Cały czas kluczem do dobrego prowadzenia organizacji są jakościowe relacje. To one decydują o tym:

 • co nam się uda zrealizować,
 • w jaki sposób to osiągniemy,
 • czy będziemy mieli z tego satysfakcję oraz poczucie sensu i spełnienia.

Nastawienie na to, że jesteśmy w relacji z drugim człowiekiem, a nie np. z managerem, specjalistą, kimś, kto robi określone rzeczy, robi różnicę. Wtedy, jak mówi Nel, zaczyna się magia.

Podnoszenie swojej świadomości jest kluczem do poczucia własnej wartości. A to coś więcej niż pewność siebie.

 

Jak zmienić biznes w organizację przyszłości?

W organizacji przyszłości oprócz efektywnych procesów, procedur, zasad, ważne staje się pytanie o to „po co?. Filozofia działania w różnych obszarach działania organizacji powinna być punktem wyjścia do tego co i jak będziemy wspólnie realizować.

Dobrze zastanowić się:

 •  jaka jest filozofia zarządzania finansami w firmie,
 •  jaką mamy filozofię zarządzania ludźmi,
 •  jaką mamy filozofię współpracy z dostawcami i klientami,
 • jak komunikujemy się w organizacji (to, jak nazywamy rzeczy, zjawiska, co mówimy, jakich słów używamy, kreuje rzeczywistość).

Ważne również, by przestać się porównywać. Każdy z nas jest inny, każdy biznes jest inny, ma inny punkt wyjścia, znajduje się w innym miejscu, działa w innym środowisku. Punkt startu ma olbrzymie znaczenie. Dobrze być ciekawym, jak robią to inni, ale przekładać to na własny kontekst biznesowy i szukać swojej drogi. Warto co jakiś czas zadać sobie pytanie, czy „why” organizacji jest nadal aktualne, czy coś się nie zmieniło.

Jak mówi Nel,  w technologicznych czasach będziemy się musieli jeszcze bardziej humanizować.

Chcąc tworzyć organizację przyszłości, potrzebujemy czasu na refleksję. To ona umożliwia wykonanie kolejnego kroku. Dobrze, co jakiś czas odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Po co to robimy?
 • Czy to da wartość?
 • Dlaczego chcę się w to zaangażować?

 

Open Forum dla biznesu

Okazją do refleksji, konfrontacji własnych przekonań, poglądów, perspektyw i doświadczeń biznesowych będzie wspomniana konferencja Open Forum, która odbędzie się już 30 marca 2023 r. w Warszawie. Będzie to czas spotkań, zadawania pytań, szukania odpowiedzi, a sprzyjać temu będzie jej innowacyjna, eksperymentalna, otwarta formuła. Każdy z IV modułów otwiera debata, będąca punktem wyjścia do dyskusji stolikowych. Zapraszam również Ciebie właścicielko/właścicielu biznesu, liderko/liderze, managerko/managerze, HR-owcu. Jeśli chcesz dołączyć, TUTAJ znajdziesz bilet.

 

Tematyka tego odcinka

Z Nel rozmawiam o:

 •  kompetencjach pomocnych w prowadzeniu biznesu przyszłości,
 •  problemach, z jakimi borykają się współcześni liderzy,
 • roli jakościowych relacji w biznesie i wewnątrz organizacji,
 • tworzeniu organizacji przyszłości, w której ludzie będą chcieli pracować i znajdą poczucie sensu.

Nel Berezowska-Lewicka – nałogowa start’uperka, współzałożycielka platformy Up2You, coach, mentorka, ekspertka od rozwoju ludzi i budowania kultur organizacyjnych w oparciu o wartości.

Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych korporacjach, pełniąc regionalne role oraz współtworząc kilka firm, z których ostatnia to Up2You – międzynarodowa platforma oferująca profesjonalne usługi coachingu i mentoringu.

Partnerka w Aretes Consultants – butiku doradczym specjalizującym się w diagnozie i rozwoju kompetencji przywódczych. Współpracuje z ekspertami z różnych dziedzin, krajów i kultur, wspólnie tworząc metody i programy wspierające rozwój człowieka, zespołu, organizacji.

Mama wyjątkowej Idy, szczęśliwa żona, humanistka, niespełniona artystka i chórzystka chóru sąsiedzkiego. Jedną z najważniejszych dla niej wartości jest wolność.

Na Open Forum będzie moderatorką debaty otwierającej konferencję. O Wolności właśnie.